آزمون استخدامی مشاغل ریلی در تاریخ 8 بهمن 1400 برگزار گردیده است و مهلت ثبت نام گذشته است
هم اکنون نتایج ازمون در سایت قرار داده شده است .